Σύνοψη Παρεχόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών SpeechVoice : Κλείστε Σήμερα μια Δωρεάν Συνάντηση Γνωριμίας ή Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά!

Α) Υπηρεσίες για Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

 • Δωρεάν Αναπτυξιακός έλεγχος σε παιδιά από 6μηνών έως 6 ετών
 • Δωρεάν Μαθησιακός έλεγχος για Μαθητές από Α’Δημοτικού έως Γ Γυμνασίου
 • Αναλυτική Αξιολόγηση (Α.Α) και Διάγνωση Παιδιών από 6μηνών έως 16 ετών
 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Παιδαγωγικό Τμήμα : Καθημερινή Μελέτη, Αναγνωστήριο
 • Εξειδικευμένο Παιδαγωγικό Τμήμα για Μαθητές με Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Βελτίωση Ανάγνωσης και Γραφής
 • Βελτίωση της Μνήμης
 • Βελτίωση της Συγκέντρωσης της Προσοχής
 • Βελτίωση Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • Βελτίωση Πραγματολογικών – Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Δημιουργική Απασχόληση
 • Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Αύξηση Αυτοεκτίμησης
 • Ψυχολογία, Παιδοψυχολογία

 

Β) Υπηρεσίες Εκπαίδευσης μέσω Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Προσωπικών Εποπτικών Συνατήσεων για Γονείς, Ιατρούς, Λογοπεδικούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Φοιτητές και άλλους Ειδικούς : 

 

 • Σεμινάρια για Γονείς
 • Σεμινάρια για Λογοθεραπευτές
 • Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς
 • Σεμινάρια για Ψυχολόγους
 • Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
 • Σεμινάρια για Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Σεμινάρια για Ιατρούς ( ΩΡΛ, Παιδιάτρους, Παιδοψυχιάτρους)
 • Εποπτεία Λογοθεραπευτών
 • Εποπτεία Εργοθεραπευτών

 

Γ) Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Προγραμμάτων Θεραπείας για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων : 

 • Πρώιμη Παρέμβαση
 • Αντιμετώπιση Δυσλεξίας
 • Αντιμετώπιση Δυσορθογραφίας
 • Αντιμετώπιση Δυσαριθμησίας
 • Αντιμετώπιση ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητας)
 • Παιδοψυχιατρική
 • Καθυστέρηση Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας
 • Αντιμετώπιση Διαταραχών Φώνησης
 • Αντιμετώπιση Δυσφαγίας
 • Αντιμετώπιση Τραυλισμού σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
 • Αντιμετώπιση Δυσπραξίας-Απραξίας
 • Αντιμετώπιση Ταχυλαλίας
 • Αντιμετώπιση Αφασίας και Συναφών Διαταραχών Επικοινωνίας
 • Θεραπεία μετά από Εγκεφαλικά Επεισόδια
 • Θεραπεία σε ασθενείς με Άνοια
 • Θεραπεία σε ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά πλάκας
 • Θεραπεία σε Ασθενείς με Νόσο Κινητικού Νευρώνα
Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία στην SpeechVoice

Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βελτιώνουν ή ξεπερνούν δυσκολίες που αφορούν στην φώνηση και στην μάσηση-κατάποση.

Λέξεις κλειδιά για Θεραπεία : Καθυστέρηση Λόγου και Ομιλίας, Τραυλισμός,Αυτισμός,Αρθρωτικές και Φωνολογικές Δυσκολίες, Φωνολογική ενημερότητα,Μορφοσυντακτικά ελλείμματα στο προφορικό λόγο,Γραμματικά λάθη στο προφορικό λόγο, Προφορική και Στοματική Δυσπραξία, Προφορική Δυσαρθρία,Οζίδια, Πολύποδες, Οίδημα Reinke, Δυσφαγία

Κλείστε μια Δωρεάν Συνάντηση
Εργοθεραπεία Λιβαδειά, Εργοθεραπεία Λέρος, Εργοθεραπευτές Λιβαδειά

Εργοθεραπεία στην SpeechVoice

Βοηθά παιδιά, εφήβους και ενήλικες να αναπτύξουν ή να μεγιστοποιήσουν την λειτουργικότητα και την αυτονομία στην καθημερινότητα τους. Η μνήμη, η συγκέντρωση της προσοχής, η ισορροπία, η αδρή και λεπτή κινητικότητα, οι προγραφικές δεξιότητες, η απτική επεξεργασία, και η ιδιοδεκτικότητα είναι μόνο μερικές από τις δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων Εργοθεραπείας της SpeechVoice.

Λέξεις κλειδιά για Θεραπεία : Δυσπραξία, Οπτική Μνήμη,Απτική Αμυντικότητα, Αυτισμός,Μαθησιακές Δυσκολίες,Υπερκινητικότητα, Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠ-Υ),Αδεξιότητα,Γνωστικά ελλείμματα,Δυσγραφία,Εγκεφαλική Παράλυση,Εγκεφαλικά Επεισόδια, Bobath, Sensory Integration

Κλείστε μια Δωρεάν Συνάντηση